Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Waar staan we voor?

Leren begint bij kinderen die met plezier naar school gaan.

Een gevarieerd lesprogramma is daarvoor belangrijk. Het gebruik van eigen zintuigen, samenwerken, presenteren, expressie, reflectie en het waarderen en respecteren van elkaar vinden wij heel belangrijk. We bieden de kinderen een veilige plek. 

Op onze school is naast taal en rekenen veel aandacht voor de culturele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit aan de hand van een cultuureducatieplan. Tijdens open podia, creamiddagen, de projectweek, en voorstellingen laten de kinderen zien wat ze geleerd hebben. Daarnaast werken vakdocenten muziek en gym met de kinderen. Elk jaar komt daar nog een specifieke vakdocent bij (bijv. drama of muziek).   

 

Kinderen ontwikkelen het beste in een gestructureerde omgeving.

Wij doen dit door de kinderen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes te laten werken en spelen. We gebinnen met spelenderwijs leren bij ons kleinsten. Naarmate de kinderen ouder worden gaan ze steeds meer formeel leren. 

Op onze school werken we met vaste gewoontes zoals: een dagritme, een weektaak en een vast instructiemodel. De kinderen weten waar ze aan toe zijn. We bieden de kinderen onderwijs op verschillende niveaus op de belangrijkste vakgebieden zoals rekenen, lezen en taal. Ook is er op dit moment een voorziening voor kinderen die meer verrijking op de lesstof aankunnen en is er extra ondersteuning bij het leren lezen in groep 3 en 4. Voor kinderen die even een zetje nodig hebben bij een bepaald (leer)probleem hebben we een paar uur remedial teaching beschikbaar.  

 

Wij geloven in samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen, ouders en het schoolteam.

De kinderen leren op de Odyssee samenwerken met anderen. Dit doen ze in hun eigen groep en ook tijdens groep doorbrekende activiteiten. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen samen met de ouders de kinderen goed voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij. 

Op onze school werken we met een maatjessysteem waarbij de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. En helpen onze oudste kinderen als mediator bij het naleven van de afspraken van de methode De Vreedzame School. Het is prettig ouders op de hoogte zijn van onze werkwijze en afspraken met de kinderen. De kinderen vinden het leuk als hun ouder(s) af en toe ondersteunen bij activiteiten. En het is soms ook nodig om een activiteit te kunnen organiseren. Ouders kunnen elk jaar aangeven hoe en wanneer ze kunnen helpen op school. Samen zorgen we zo voor een fijne basisschooltijd van de kinderen!     

 

Wij zijn een moderne basisschool met onze blik op de toekomst.

Wij doen dit door ons monumentale pand en de omgeving van de school goed te benutten om uitdagend onderwijs te bieden waarbij wij blijven vernieuwen. We kijken met een kritische blik naar de veranderingen binnen het onderwijs en nemen beslissingen op basis van onze identiteit, visie en missie. 

Onze school is een mooi gebouw met een ruim nieuw schoolplein, grote gymzaal, speellokaal, bibliotheek en crea-ruimte. Wij werken met de nieuwste methodes en blijven vernieuwen op het gebied van ICT (bijvoorbeeld tabletonderwijs in de bovenbouw). Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen