Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Zorg voor onze kinderen

Uitgangspunt 

In principe krijgen de kinderen op de Odyssee in hun groep het onderwijsaanbod dat passend is. We differentieren in de groepen het aanbod voor kinderen met verschillende ontwikkelingsniveau's. En houden bijvoorbeeld ook rekening met tempoverschillen en verschillen in aanpak van werk van de kinderen. Sommige kinderen hebben extra hulp of begeleiding nodig. Op de Odyssee hebben we hiervoor onderstaande extra begeleiding georganiseerd. Als een kind hiervoor in aanmerking komt, neemt de groepsleerkracht altijd contact op met de ouders voor overleg. 

 

Leesbegeleiding
We bieden extra leesbegeleiding aan kinderen uit groep 3 waarbij het leesproces niet helemaal vanzelf op gang komt. Ook zwakkere lezers uit de groepen vier komen hiervoor in aanmerking. 

Hiervoor is een leerkracht 3x per week een paar uur op school aanwezig. Als een kind hiervoor in aanmerking komt is hier altijd contact over met de ouders.


Verrijkinggroep: het Uilennest 

We hebben één dag een verrijkingsaanbod voor kinderen. Dit is het Uilennest. In het Uilennest zitten kinderen die door de leerkrachten gesignaleerd zijn met behulp van een vragenlijst uit het Sidi-R protocol. Dan gaat het over kindkenmerken en leeraspecten, bijvoorbeeld over creativiteit in oplossingen en snel begrip van de leerstof. Daarnaast scoren deze kinderen in de meeste gevallen hoog op Cito begrijpend lezen en rekenen.
Het betreft hier leerlingen die meer nodig hebben dan dat wat  binnen het reguliere schoolwerk en het verrijkingsaanbod binnen de groep geboden kan worden. We hebben gecombineerde groepen 3-4, 5-6 en 7-8 die gedurende anderhalf uur extra begeleiding  krijgen in het Uilennest. De rest van de week volgt deze leerling lessen in de eigen groep. De lessen vinden plaats onder schooltijd. De kinderen hoeven niet te beschikken over een intelligentieonderzoek om deel te kunnen nemen. 


Remedial Teacher in school 
In sommige gevallen kan een kind baat hebben bij extra oefenen met lesstof buiten de klas. We hebben midden uit het Passend Onderwijs budget vrijgemaakt voor remedial teaching in onze school. Pamela Bongers is hiervoor geschoold.

Zij werkt kort en intensief met een klein groepje kinderen of met een individueel kind. Er wordt specifiek aan één lesonderdeel extra aandacht besteed. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden door de groepsleerkrachten en intern begeleiders gesignaleerd. Na overleg met ouders wordt een RT-traject gestart. Dit duurt 6 tot 8 weken en wordt dan geevalueerd en besproken met ouders en de groepsleerkracht(en). 

Logopedie 

Sinds 2016 is er de mogelijkheid om in ons schoolgebouw naar de logopedist te gaan. Dat is erg prettig. Ouders zijn vaak bij de behandeling aanwezig en het scheelt op deze manier veel reistijd. 

We hebben met de logopedist de afspraak dat kleuters onder schooltijd behandeld kunnen worden. Bij de kinderen vanaf groep 3 is dit anders. Dan overleggen we even met de leerkracht, IB en ouders over een passende aanpak en tijdstip. Meer informatie over de logopedist in onze school kunt u vinden op: http://www.depraatmaatgroep.nl

 

Alle kinderen in groep 2 worden elk jaar gescreend door een logopedist van de GGD. Dit gebeurt op school onder schooltijd. Alle kinderen worden door de logopedist besproken met de desbetreffende leerkracht. De logopedist zal bij een aantal kinderen verder onderzoek en/of behandeling adviseren. Ouders worden hier dan van op de hoogte gesteld. 

 

 


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen