Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Ons onderwijs

 

Ons onderwijs

De Odyssee is een school waar ieder kind welkom is. We zorgen voor een goede sfeer in de groepen. We leren de  kinderen leren naar  elkaar te luisteren, omgaan met verschillen en om zichzelf te zijn in de groep. We vinden het belangrijk om de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Daarom proberen we het onderwijs dat we bieden zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen. De kinderen zijn op de Odyssee voor een groot deel van de dag met leeftijdsgenoten in de groep. Binnen de groep wordt gedifferentieerd in lesstof, tempo en aanpak. De methodes waar we mee werken zijn hier op afgestemd.  We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team goed met elkaar kunnen samenwerken en elkaar weten te vinden. We hopen dat hierdoor de ontwikkeling van de kinderen op onze school zo optimaal mogelijk verloopt.    

 

Onderwijskundige uitgangspunten  

De Odyssee is een basisschool waar aandacht is voor het individuele kind. We proberen zo goed mogelijk ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van een kind. We bieden voor de belangrijkste vakken onderwijs op 3 niveaus aan. Dit kunnen we doen doordat de kinderen vanaf groep één leren om zelfstandig een taak uit te voeren. Als de kinderen aan het werk zijn heeft de leerkracht ruimte om extra instructies te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn die langzamer door de stof gaan. Zij gaan meer herhalingsopdrachten doen. De kinderen zich snel ontwikkelen binnen een vakgebied krijgen verrijkingsopdrachten aangeboden. De lessen worden gestart met een gezamenlijke instructie. Hierin wordt besproken wat we eigenlijk gaan leren deze les, en bespreken wat de kinderen er al van weten. Daarna worden de verschillende niveaus aan het werk gezet en krijgen ze de passende instructie van de leerkracht.  

 

We vinden het belangrijk om de totale ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. Niet alleen de cognitieve. Daarom hebben we aandacht voor de culturele en creatieve ontwikkeling van de kinderen. We gaan er op uit naar voorstellingen, musea en de film. We doen natuurprojecten en organiseren crea-middagen voor de kinderen. Kortom; de Odyssee is een school waar veel geleerd wordt en waar het fijn is om te zijn! 


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen