Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Informatie over ons Buurtteam

Het Buurtteam op de Odyssee  

 

De gezinswerkers van het Buurtteam zijn gekoppeld aan een basisschool. Dit is om de lijnen met de basisschool kort te houden. Naast het bieden van hulp aan een kind en zijn ouders, biedt de gezinswerker ook de mogelijkheid tot consultatie. Hier kunnen leerkrachten en/of ib-ers anoniem een gezin/kind ‘inbrengen’ en om advies vragen. Wanneer een kind op een basisschool in Oost zit, maar woont in een andere wijk, is de wijk waar het kind woont leidend. Het gezin zal een gezinswerker krijgen vanuit die wijk. Wel zal er een lijntje gelegd worden met de gezinswerker op school, wanneer er ook iets speelt wat van belang is voor het kind op school.

 

Verwijsfunctie

Het Buurtteam heeft ook een verwijsfunctie. Wanneer er specialistische zorg nodig is voor een kind kan het buurtteam een verwijzing doen naar de specialistische zorg. Vooraf onderzoeken zij de vraag van ouders en kind om een goede afweging te maken of deze zorg nodig is en welke zorg er dan nodig is.

Vanaf 2015 hebben alleen de huisarts en het buurtteam een verwijsfunctie. Het Buurtteam verwijst o.a. voor therapieën, onderzoeken (van ADHD tot dyslexie etc.), residentiele plekken. Daarnaast beoordelen wij ook of cliënten een PGB (persoonsgebonden budget) nodig hebben.

 

Zorgmeldingen

Naast hulpverlening en de verwijsfunctie hebben de gezinswerkers een intensieve samenwerking met Samen Veilig. De gezinswerkers van het buurtteam hebben o.a. de taak om bij Veilig Thuis binnengekomen zorgmeldingen te onderzoeken, een inschatting te maken van de veiligheid binnen een gezin en zo nodig vervolg hulpverlening aan te bieden.

Wanneer het gezin hier niet aan mee wilt werken en er toch zorgen zijn, melden wij het gezin terug naar Veilig Thuis.

 

Zie voor meer informatie de sociale kaart van Utrecht: https://utrecht.jekuntmeer.nl/sociale-kaart

 

Buurtteam Oost

Homeruslaan 59a

3581 MD Utrecht

06-29 79 38 23 / 030-7400 509 


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen