Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Praktische zaken

Schooltijden en pauzes        

De Odyssee werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen aaneengesloten naar school gaan van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdag is dit van 8.30 tot 12.30 uur.

De kinderen hebben tussen de middag 45 minuten pauze. Hiervan is een verdeling tussen eten en buitenspelen die past bij de leeftijd van de kinderen. De jongere kinderen hebben meer tijd om te eten. De bovenbouw eet in 15 minuten en heeft daarna 30 minuten om buiten te spelen.De middagpauze vindt plaats tussen 11.30 en 13.00 uur voor alle kinderen. We huren pedagogisch medewerkers in van Ludens om te ondersteunen in de pauze. We werken met drie vaste krachten die in toerbeurt de leerkrachten ondersteunen.

 

Vakanties en vrije dagen
Onze school houdt zich aan het Utrechtse vakantierooster, dat is handig, vooral als u al kinderen op de middelbare school hebt. Hieronder de data voor dit schooljaar 2018-2019:


Eerste schooldag

maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie

zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie

zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 

zaterdag 23 februari 2018 t/m zondag 3 maart 2019 

Goede Vrijdag

vrijdag 19 april 2019 

Tweede paasdag

maandag 22 april 2019 

Koningsdag

vrijdag 27 april 2018

Meivakantie

zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019  

Tweede pinksterdag

maandag 10 juni 2018 

Zomervakantie

zaterdag 20  juli t/m zondag 30 augustus 2019


Studiedagen
De studiedagen die gepland staan worden gebruikt voor teamscholing. De onderwerpen waar we komend jaar aan gaan werken worden in het jaarplan uitgewerkt. Ouders worden hierover geinformeerd. De data voor dit schooljaar zijn: 

  • donderdag 18 oktober
  • vrijdag 19 oktober (aansluitend herfstvakantie)
  • vrijdag 22 februari (aansluitend krokusvakantie)
  • woensdag 29 mei ( de dag daarna hemelvaart en vrijdag ook vrij)
  • dinsdag 11 juni
  • vrijdag 19 juli (aansluitend zomervakantie)

 

  


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen