Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Praktische zaken

Schooltijden en pauzes        

De Odyssee werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen aaneengesloten naar school gaan van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdag is dit van 8.30 tot 12.30 uur.

De kinderen hebben tussen de middag 45 minuten pauze. Hiervan is een verdeling tussen eten en buitenspelen die past bij de leeftijd van de kinderen. De jongere kinderen hebben meer tijd om te eten. De bovenbouw eet in 15 minuten en heeft daarna 30 minuten om buiten te spelen.De middagpauze vindt plaats tussen 11.30 en 13.00 uur voor alle kinderen. We huren pedagogisch medewerkers in van Ludens om te ondersteunen in de pauze. We werken met drie vaste krachten die in toerbeurt de leerkrachten ondersteunen.

 

Vakanties en vrije dagen
Onze school houdt zich aan het Utrechtse vakantierooster, dat is handig, vooral als u al kinderen op de middelbare school hebt. Hieronder de data voor volgend schooljaar:


Eerste schooldag

maandag 21 augustus 2017

Herfstvakantie

zaterdag 14 oktober 2017 t/m zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie

zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie 

zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart 2018

Goede Vrijdag

vrijdag 30 maart 2018

Tweede paasdag

maandag 2 april 2018

Koningsdag

vrijdag 27 april 2018

Meivakantie

zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018 

Tweede pinksterdag

maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018


Studiedagen
De studiedagen die gepland staan worden gebruikt voor teamscholing. De onderwerpen waar we komend jaar aan gaan werken worden in het jaarplan uitgewerkt. Ouders worden hierover geinformeerd. De data voor dit schooljaar zijn: 

  • woensdag 13 september 2017
  • vrijdag 13 oktober 2017
  • maandag 5 maart 2018
  • dinsdag 3 april 2018
  • dinsdag 22 mei 2018
  • vrijdag 13 juli 2018 
 


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen