Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft de ouders en het schoolteam inspraak in het beleid van de school. De MR kan betrekking hebben op de organisatie van de school, de betrokkenheid en participatie van ouders of belangrijke wijzigingen van het schoolplan. De PCOU heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR overlegt met het bestuur van de school over onderwerpen die alle scholen van de PCOU aangaan. Op Basisschool de Odyssee bestaat de MR uit 8 leden. 

 

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij een MR-vergadering, kunt u zich opgeven bij de secretaris van de MR. De informatie over de tijd en locatie en de agenda ontvangt u dan zo snel mogelijk. Behalve aanwezigheid, is het ook mogelijk om agendapunten in te dienen bij de MR. Geef dat dan 2 weken voor de eerstvolgende vergadering door aan de secretaris. In overleg met de voorzitter wordt besloten of uw punt al dan niet op de agenda komt. Uiteraard wordt u daarover op de hoogte gehouden.

Voor meer informatie over de Wet op Medezeggenschap kunt u de volgende site bezoeken: http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms

 

Voor vragen en/of opmerkingen over de MR van Basisschool de Odyssee kunt u contact opnemen met de secretaris of voorzitter via: MR@deodyssee.net

 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

  • 2 oktober
  • 27 november
  • 22 januari
  • 19 maart
  • 14 mei
  • 25 juni 


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen