Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft de ouders en het schoolteam inspraak in het beleid van de school. De MR kan betrekking hebben op de organisatie van de school, de betrokkenheid en participatie van ouders of belangrijke wijzigingen van het schoolplan. De PCOU heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR overlegt met het bestuur van de school over onderwerpen die alle scholen van de PCOU aangaan. Op Basisschool de Odyssee bestaat de MR uit 8 leden. Op het Ouderportaal kunt u de notulen en de jaarverslagen vinden. 

MR-leden Basisschool de Odyssee

 

Gerolf is de vader van Ravi uit groep 4a. René is vader van Bram (6b) en Olivia (4b). Evert heeft Luca (5b) en Nino (Pinguins) op de Odyssee. En Arend-Jan is vader van Lieve (8b) en Mees (4a). 

 

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij een MR-vergadering, kunt u zich opgeven bij de secretaris van de MR. De informatie over de tijd en locatie en de agenda ontvangt u dan zo snel mogelijk. Behalve aanwezigheid, is het ook mogelijk om agendapunten in te dienen bij de MR. Geef dat dan 2 weken voor de eerstvolgende vergadering door aan de secretaris. In overleg met de voorzitter wordt besloten of uw punt al dan niet op de agenda komt. Uiteraard wordt u daarover op de hoogte gehouden.

 

De vergaderdata van de MR dit schooljaar: 22 september 2016, 8 november 2016, 17 januari 2017, 14 maart 2017, 16 mei 2017 en 13 juni 2017. 

 

Voor meer informatie over de Wet op Medezeggenschap kunt u de volgende site bezoeken: http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms

 

Voor vragen en/of opmerkingen over de MR van Basisschool de Odyssee kunt u contact opnemen met de secretaris of voorzitter via: MR@deodyssee.net


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen